Groen Geregeld

Heeft u een plan, project of idee waarbij duurzaamheid, groen en milieubewustzijn het uitgangspunt is, en u zoekt externe expertise? Of wilt u een verkenning laten uitvoeren? Schakel dan Groen Geregeld in voor het nader vormgeven en concreet realiseren van het plan. Groen Geregeld helpt u in de organisatie, coördinatie, begeleiden en uitvoeren van een duurzaam project dat past bij de doelgroep. Groen Geregeld verbindt mensen en organisaties en het begeleidt het project professioneel tot gewenst resultaat. Van een groene wereld worden we toch allemaal blij!

Groen Geregeld kunt u inschakelen voor:
* Projectbegeleiding en coördinatie,
* Organisatie van bijeenkomsten zowel inhoudelijk als uitvoerend
* Adviesopdrachten.
Zo nodig worden partner bureaus ingeschakeld voor verbreding van gewenste expertise. Zie ook bij Projecten